کلرزن خطی و نمکی استخر 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

کلرزن دستگاهی است که برای ضدعفونی و گندزادیی آب استخر مورد استفاده قرار می گیرد. کلرزن معمولا در انتهای مدار تصفیه استخر قرار می گیرد. یعنی ابتدا پمپ آب را از کف استخر کشیده بعد از عبور از استرینر ذرات معلق در آب گرفته شده سپس آب با عبور از فیلتر شنی خالص سازی شده و در ادامه با عبور از مبدل حرارتی دمای ان به حد مطلوب رسیده و در پایان مراحل تصفیه...

1

کلرزن دستگاهی است که برای ضدعفونی و گندزادیی آب استخر مورد استفاده قرار می گیرد. کلرزن معمولا در انتهای مدار تصفیه استخر قرار می گیرد. یعنی ابتدا پمپ آب را از کف استخر کشیده بعد از عبور از استرینر ذرات معلق در آب گرفته شده سپس آب با عبور از فیلتر شنی خالص سازی شده و در ادامه با عبور از مبدل حرارتی دمای ان به حد مطلوب رسیده و در پایان مراحل تصفیه پیش از بازگشت آب به استخر، کلر به ان اضافه شده و ضد عفونی می شود. کلر زن ها در دو نوع خطی و نمکی هستند. کلر زن خطی که در آن از قرص کلر و یا کلر مایع استفاده می شود. و کلر زن نمکی که در آن با استفاده از الکترولیز نمک، کلر در آب رها شده و باعث ضدعفونی کردن آب می شود. شما می توانید در این صفحه انواع کلرزن ها را در برندها و مدل های مختلف مشاهده و بررسی نمایید و بر اساس حجم استخر خود، کلرزن مناسب را خرید فرمایید.  

3
بیشتر