کلرزن خطی و نمکی استخر 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

کلرزن استخری

فیلتر های استخری عمل جداسازی ذرات جامد معلق در آب را انجام می دهند؛ ولی آب را از وجود میکرو اورگانیسم ها پاکسازی نمی کنند. ضد عفونی کردن و از بین بردن میکرواورگانیسم های آب توسط محلول های شیمیایی خاصی انجام می شود که علاوه بر خاصیت ضدعفونی کنندگی، به سلامت پوست انسان نیز آسیبی نمی رساند. قرص های کلر یکی از رایج ترین مواد برای ضدعفونی کردن آب استخرها می باشد. تزریق کلر به آب استخر به دو روش دستی و مکانیزه انجام می شود. روش دستی برای استخرهای کوچک خانگی مناسب می باشد. در این روش از کلرزن های شناور استفاده می شود. کلرزن شناور یک ظرف پلاستیکی می باشد که قرص کلر داخل آن قرار گرفته و در مرکز استخر رها می شود. قرص کلر در مجاورت آب به تدریج تجزیه شده و در آب حل می شود.

بنر کلرزن شناور استخری

در روش مکانیزه از کلرزن خطی و یا کلرزن نمکی استفاده می شود که در ادامه به شرح مختصری از هریک می پردازیم. کلرزن معمولا در انتهای مدار تصفیه استخر و پیش از بازگشت آب تصفیه شده به حوضچه استخر نصب می شود. یعنی ابتدا پمپ استخری آب را از کفشور و اسکیمر کشیده بعد از عبور از استرینر ذرات معلق در آب گرفته شده سپس آب با عبور از فیلتر شنی خالص سازی شده و در ادامه با عبور از مبدل حرارتی دمای آن به حد مطلوب می رسد. در پایان مراحل تصفیه پیش از بازگشت آب به استخر، کلر به آن اضافه شده و آب کاملا ضد عفونی می شود. علت قرار گیری کلرزن در انتهای مسیر سیکل تصفیه، جلوگیری از خوردگی و آسیب دیدن پمپ استخری و فیلتر شنی و همچنین مبدل حرارتی در اثر تماس مستقیم با کلر می باشد. کلر یک ماده فرار بوده و طبیعتا آبی که از استخر مجدد به سمت پمپ استخری و فیلتر شنی و مبدل حرارتی بازمی گردد، میزان کلر کمتری نسبت به آبی که از سیستم تصفیه به سمت استخر می رود، دارد.

کلرزن خطی

کلرزن خطی یکی از رایج ترین مدل های مورد استفاده برای انواع استخرهای خانگی و عمومی می باشد. کلرزن خطی هم دارای عملکرد مطلوبی بوده و هم قیمت مناسبی نسبت به کلرزن نمکی دارد. ورودی و خروجی کلرزن خطی در یک راستا قرار داشته و مستقیم روی خط لوله نصب می شود؛ به همین دلیل به این مدل کلرزن، کلرزن خطی گفته می شود. کلرزن های خطی معمولا دارای دو ظرفیت 2 کیلویی و 4 کیلویی می باشند. از کلرزن خطی 2 کیلویی برای استخرهای کوچک خانگی و از کلرزن 4 کیلویی برای استخرهای بزرگ عمومی استفاده می شود. در زیر به مراحل شارژ قرص کلر در کلزن خطی اشاره می کنیم:

  1. پمپ استخری را خاموش نمایید.
  2. شیر کنترل کلرزن خطی را در وضعیت Off قرار داده و یک دقیقه تحمل نمایید تا بخارات کلر کاملا تخلیه شود، سپس درب کلرزن را باز نمایید.
  3. تعداد قرص های کلر مورد نیاز را بسته به ظرفیت کلرزن، در داخل دستگاه قرار دهید و درب کلرزن را فقط با فشار دست ببندید.
  4. پمپ استخری را روشن نمایید و شیر کنترلی کلرزن را بین 1 تا 3 ppm قرار دهید.

بنر کلرزن خطی استخری

کلرزن نمکی

اساس کار کلرزن های نمکی بر پایه الکترولیز نمک طعام می باشد. در کلرزن های نمکی به جای تزریق مستقیم کلر به آب، با تجزیه نمک طعام (NaCl) به عناصر سازنده، مولکول های کلر را از نمک طعام آزاد کرده و به این ترتیب ماده موثر در ضدعفونی کردن آب استخر تامین می شود. کلرزن نمکی دارای یک سلول تبدیل (conversion cell) بوده که در مسیر خط لوله نصب شده و یک کنترل پنل دیجیتال می باشد که بر روی دیوار نصب می شود. نمک مستقیم داخل حوضچه استخر ریخته شده و پس از آن که نمک به طور کامل در آب حل شد، کلرزن نمکی را روشن می کنند. غلظت استاندارد نمک در آب استخر باید بین 2700 الی 3400 ppm باشد.

بنر کلرزن نمکیبنر کلرزن نمکی

شما می توانید در این صفحه انواع کلرزن ها را در برندها و مدل های مختلف مشاهده و بررسی نمایید و بر اساس حجم استخر خود، کلرزن مناسب را خرید فرمایید.  

1

کلرزن استخری

فیلتر های استخری عمل جداسازی ذرات جامد معلق در آب را انجام می دهند؛ ولی آب را از وجود میکرو اورگانیسم ها پاکسازی نمی کنند. ضد عفونی کردن و از بین بردن میکرواورگانیسم های آب توسط محلول های شیمیایی خاصی انجام می شود که علاوه بر خاصیت ضدعفونی کنندگی، به سلامت پوست انسان نیز آسیبی نمی رساند. قرص های کلر یکی از رایج ترین مواد برای ضدعفونی کردن آب استخرها می باشد. تزریق کلر به آب استخر به دو روش دستی و مکانیزه انجام می شود. روش دستی برای استخرهای کوچک خانگی مناسب می باشد. در این روش از کلرزن های شناور استفاده می شود. کلرزن شناور یک ظرف پلاستیکی می باشد که قرص کلر داخل آن قرار گرفته و در مرکز استخر رها می شود. قرص کلر در مجاورت آب به تدریج تجزیه شده و در آب حل می شود.

بنر کلرزن شناور استخری

در روش مکانیزه از کلرزن خطی و یا کلرزن نمکی استفاده می شود که در ادامه به شرح مختصری از هریک می پردازیم. کلرزن معمولا در انتهای مدار تصفیه استخر و پیش از بازگشت آب تصفیه شده به حوضچه استخر نصب می شود. یعنی ابتدا پمپ استخری آب را از کفشور و اسکیمر کشیده بعد از عبور از استرینر ذرات معلق در آب گرفته شده سپس آب با عبور از فیلتر شنی خالص سازی شده و در ادامه با عبور از مبدل حرارتی دمای آن به حد مطلوب می رسد. در پایان مراحل تصفیه پیش از بازگشت آب به استخر، کلر به آن اضافه شده و آب کاملا ضد عفونی می شود. علت قرار گیری کلرزن در انتهای مسیر سیکل تصفیه، جلوگیری از خوردگی و آسیب دیدن پمپ استخری و فیلتر شنی و همچنین مبدل حرارتی در اثر تماس مستقیم با کلر می باشد. کلر یک ماده فرار بوده و طبیعتا آبی که از استخر مجدد به سمت پمپ استخری و فیلتر شنی و مبدل حرارتی بازمی گردد، میزان کلر کمتری نسبت به آبی که از سیستم تصفیه به سمت استخر می رود، دارد.

کلرزن خطی

کلرزن خطی یکی از رایج ترین مدل های مورد استفاده برای انواع استخرهای خانگی و عمومی می باشد. کلرزن خطی هم دارای عملکرد مطلوبی بوده و هم قیمت مناسبی نسبت به کلرزن نمکی دارد. ورودی و خروجی کلرزن خطی در یک راستا قرار داشته و مستقیم روی خط لوله نصب می شود؛ به همین دلیل به این مدل کلرزن، کلرزن خطی گفته می شود. کلرزن های خطی معمولا دارای دو ظرفیت 2 کیلویی و 4 کیلویی می باشند. از کلرزن خطی 2 کیلویی برای استخرهای کوچک خانگی و از کلرزن 4 کیلویی برای استخرهای بزرگ عمومی استفاده می شود. در زیر به مراحل شارژ قرص کلر در کلزن خطی اشاره می کنیم:

  1. پمپ استخری را خاموش نمایید.
  2. شیر کنترل کلرزن خطی را در وضعیت Off قرار داده و یک دقیقه تحمل نمایید تا بخارات کلر کاملا تخلیه شود، سپس درب کلرزن را باز نمایید.
  3. تعداد قرص های کلر مورد نیاز را بسته به ظرفیت کلرزن، در داخل دستگاه قرار دهید و درب کلرزن را فقط با فشار دست ببندید.
  4. پمپ استخری را روشن نمایید و شیر کنترلی کلرزن را بین 1 تا 3 ppm قرار دهید.

بنر کلرزن خطی استخری

کلرزن نمکی

اساس کار کلرزن های نمکی بر پایه الکترولیز نمک طعام می باشد. در کلرزن های نمکی به جای تزریق مستقیم کلر به آب، با تجزیه نمک طعام (NaCl) به عناصر سازنده، مولکول های کلر را از نمک طعام آزاد کرده و به این ترتیب ماده موثر در ضدعفونی کردن آب استخر تامین می شود. کلرزن نمکی دارای یک سلول تبدیل (conversion cell) بوده که در مسیر خط لوله نصب شده و یک کنترل پنل دیجیتال می باشد که بر روی دیوار نصب می شود. نمک مستقیم داخل حوضچه استخر ریخته شده و پس از آن که نمک به طور کامل در آب حل شد، کلرزن نمکی را روشن می کنند. غلظت استاندارد نمک در آب استخر باید بین 2700 الی 3400 ppm باشد.

بنر کلرزن نمکیبنر کلرزن نمکی

شما می توانید در این صفحه انواع کلرزن ها را در برندها و مدل های مختلف مشاهده و بررسی نمایید و بر اساس حجم استخر خود، کلرزن مناسب را خرید فرمایید.  

3
بیشتر