هیتر سونا 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

هیتر سونا

گرمای مورد نیاز در هر دو نوع سونا، یعنی سونای خشک و سونای بخار با استفاده از دستگاهی بنام هیتر سونا تأمین می شود. هیتر سونا بخار را با نام هایی مانند بخارساز و یا دیگ بخار سونا نیز می شناسند. هیترهای سونا بر اساس منبع انرژی، در دو نوع هیتر برقی سونا و هیتر گازی سونا موجود می باشند. در هیترهای برقی سونا، انرژی الکتریکی با استفاده از الم...

1

هیتر سونا

گرمای مورد نیاز در هر دو نوع سونا، یعنی سونای خشک و سونای بخار با استفاده از دستگاهی بنام هیتر سونا تأمین می شود. هیتر سونا بخار را با نام هایی مانند بخارساز و یا دیگ بخار سونا نیز می شناسند. هیترهای سونا بر اساس منبع انرژی، در دو نوع هیتر برقی سونا و هیتر گازی سونا موجود می باشند. در هیترهای برقی سونا، انرژی الکتریکی با استفاده از المنت های مخصوص تولید گرما می کند. هیتر گازی سونا نیز شامل یک کوره به همراه مشعل با سوخت گاز یا گازوئیل بوده که با استفاده از انرژی سوخت های فسیلی، گرما تولید می کند. ظرفیت های مختلف هیتر سونا را با واحد کیلووات بیان می کنند. ظرفیت هیتر سونا بسته به ابعاد اتاقک سونا دارد. به طور معمول دمای استاندارد سونا خشک در بازه 70 الی 100 درجه سانتی گراد می باشد و دمای استاندارد برای سونا بخار بین 40 الی 50 درجه سانتی گراد می باشد. شما می توانید در این بخش انواع هیتر سونا را مشاهده، بررسی و خرید نمایید.

بنر هیتر سونا

3
بیشتر