نازل و کفشور استخر 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

آب استخر مدام در حال سیرکولاسیون و چرخش بین کاسه استخر و سیستم تصفیه می باشد. معمولا آب از کف استخر توسط پمپ تصفیه مکیده می شود. در سر راه خروجی آب از استخر، قطعه ای مشبک شکل ازجنس پلاستکی قرار دارد که به آن کفشور استخر می گویند. آب بعد از عبور از سیستم تصفیه، مجدد به استخر باز می گردد. معمولا ورودی آب به استخر در طول دیواره های استخر قرار دارد....

1

آب استخر مدام در حال سیرکولاسیون و چرخش بین کاسه استخر و سیستم تصفیه می باشد. معمولا آب از کف استخر توسط پمپ تصفیه مکیده می شود. در سر راه خروجی آب از استخر، قطعه ای مشبک شکل ازجنس پلاستکی قرار دارد که به آن کفشور استخر می گویند. آب بعد از عبور از سیستم تصفیه، مجدد به استخر باز می گردد. معمولا ورودی آب به استخر در طول دیواره های استخر قرار دارد. در سر راه ورودی استخر قطعه ای جنس پلاستیک قرار دارد که به آن نازل استخر می گویند. شما می توانید در این صفحه انواع کف شور استخر و نازل استخر را مشاهده، بررسی و خرید نمایید.

3
بیشتر