مبدل گرمایشی استخر 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

مبدل حرارتی استخر

چنانچه برای تامین گرمایش آب استخر از دیگ های گالوانیزه و استیل استفاده شود، می توان آب استخر را مستقیم وارد دیگ نمود تا مجموعه مشعل و دیگ آب را به دمای مورد نظر برساند. اما در صورت استفاده از دیگ های چدنی و یا دیگ های فولادی، به دلیل رسوبات تیره رنگی که این آلیاژها ایجاد می کنند، امکان ورود مستقیم آب استخر به دیگ وجود ندارد؛ چرا که موجب آلودگی و تغییر رنگ آب استخر می شود. راهکار جلوگیری از بروز این مشکل، استفاده از مبدل حرارتی می باشد. مبدل حرارتی استخر دستگاهی می باشد که بین بویلر و آب استخر قرار می گیرد. آب گرم دیگ به یک سمت مبدل وارد می شود و آب سرد استخر به سمت دیگر مبدل وارد می شود. سپس از طریق بدنه مبدل حرارتی استخر، تبادل دمایی بین آب دیگ و آب استخر انجام می پذیرد. بدین صورت، بدون وارد شدن روسوبات و آلودگی های ایجاد شده در دیگ، آب استخر گرم می شود. مبدل حرارتی استتخری در مسیر لوله کشی سیکل تصفیه استخر، معمولا بعد از فیلتر شنی و قبل از کلرزن نصب می شود. مبدل های حرارتی آبگرم دارای مدل های مبدل حرارتی صفحه ای و مبدل حرارتی پوسته و لوله می باشد. در تاسیسات استخر بهتر است از مبدل حرارتی پوسته و لوله استفاده شود که دبی بالاتری دارد و سریعتر می تواند آب را از خود عبور دهد. مبدل های حرارتی استخر معمولا از جنس استنلس استیل می باشند که ضد زنگ بوده و مقاوم در برابر خوردگی ناشی از سرویس های دوره ای و اسید شویی می باشد. 

بنر مبدل حرارتی پوسته و لوله استخری

محاسبه و انتخاب مبدل حرارتی برای استخر

ظرفیت های مختلف مبدل حرارتی استخری را یا بر اساس حجم مبدل و با واحد فوت مکعب و یا بر اساس توان حراراتی مبدل استخری و با واحد کیلووات بیان می کنند. هر فوت مکعب از مبدل توانایی تولید حدود 2 کیلوات انرژی گرمایی را دارد. بنابراین با تقسیم توان مبدل بر حسب کیلوات به عدد 2 ، می توان حجم مبدل بر حسب فوت مکعب را محاسبه نمود. و یا برعکس، با ضرب نمودن حجم مبدل بر حسب فوت مکعب در عدد 2 ، توان گرمایشی مبدل بر حسب کیلو وات را بدست آورد. جهت محاسبه سرانگشتی مبدل های حرارتی پوسته و لوله برای استخر، کافیست تا به ازای هر متر مکعب از آب استخر، 1100 کیلوکالری گرمایش در نظر بگیریم؛ سپس با تقسیم عدد فوق در 860 ، مقدار گرمایش مورد نیاز برحسب کیلووات را بدست میاوریم. با مراجعه به کاتالوگ، می توانیم مبدل با نزدیک توان حرارتی بر حسب کیلووات به عدد محاسبه شده را انتخاب نماییم.

 شما می توانید در این صفحه انواع مبدل حرارتی استخر را در برندهای مختلف مشاهده نمایید و بر اساس حجم استخر خود، مبدل حرارتی مناسب را بررسی و خرید نمایید.

1

مبدل حرارتی استخر

چنانچه برای تامین گرمایش آب استخر از دیگ های گالوانیزه و استیل استفاده شود، می توان آب استخر را مستقیم وارد دیگ نمود تا مجموعه مشعل و دیگ آب را به دمای مورد نظر برساند. اما در صورت استفاده از دیگ های چدنی و یا دیگ های فولادی، به دلیل رسوبات تیره رنگی که این آلیاژها ایجاد می کنند، امکان ورود مستقیم آب استخر به دیگ وجود ندارد؛ چرا که موجب آلودگی و تغییر رنگ آب استخر می شود. راهکار جلوگیری از بروز این مشکل، استفاده از مبدل حرارتی می باشد. مبدل حرارتی استخر دستگاهی می باشد که بین بویلر و آب استخر قرار می گیرد. آب گرم دیگ به یک سمت مبدل وارد می شود و آب سرد استخر به سمت دیگر مبدل وارد می شود. سپس از طریق بدنه مبدل حرارتی استخر، تبادل دمایی بین آب دیگ و آب استخر انجام می پذیرد. بدین صورت، بدون وارد شدن روسوبات و آلودگی های ایجاد شده در دیگ، آب استخر گرم می شود. مبدل حرارتی استتخری در مسیر لوله کشی سیکل تصفیه استخر، معمولا بعد از فیلتر شنی و قبل از کلرزن نصب می شود. مبدل های حرارتی آبگرم دارای مدل های مبدل حرارتی صفحه ای و مبدل حرارتی پوسته و لوله می باشد. در تاسیسات استخر بهتر است از مبدل حرارتی پوسته و لوله استفاده شود که دبی بالاتری دارد و سریعتر می تواند آب را از خود عبور دهد. مبدل های حرارتی استخر معمولا از جنس استنلس استیل می باشند که ضد زنگ بوده و مقاوم در برابر خوردگی ناشی از سرویس های دوره ای و اسید شویی می باشد. 

بنر مبدل حرارتی پوسته و لوله استخری

محاسبه و انتخاب مبدل حرارتی برای استخر

ظرفیت های مختلف مبدل حرارتی استخری را یا بر اساس حجم مبدل و با واحد فوت مکعب و یا بر اساس توان حراراتی مبدل استخری و با واحد کیلووات بیان می کنند. هر فوت مکعب از مبدل توانایی تولید حدود 2 کیلوات انرژی گرمایی را دارد. بنابراین با تقسیم توان مبدل بر حسب کیلوات به عدد 2 ، می توان حجم مبدل بر حسب فوت مکعب را محاسبه نمود. و یا برعکس، با ضرب نمودن حجم مبدل بر حسب فوت مکعب در عدد 2 ، توان گرمایشی مبدل بر حسب کیلو وات را بدست آورد. جهت محاسبه سرانگشتی مبدل های حرارتی پوسته و لوله برای استخر، کافیست تا به ازای هر متر مکعب از آب استخر، 1100 کیلوکالری گرمایش در نظر بگیریم؛ سپس با تقسیم عدد فوق در 860 ، مقدار گرمایش مورد نیاز برحسب کیلووات را بدست میاوریم. با مراجعه به کاتالوگ، می توانیم مبدل با نزدیک توان حرارتی بر حسب کیلووات به عدد محاسبه شده را انتخاب نماییم.

 شما می توانید در این صفحه انواع مبدل حرارتی استخر را در برندهای مختلف مشاهده نمایید و بر اساس حجم استخر خود، مبدل حرارتی مناسب را بررسی و خرید نمایید.

3
بیشتر