مبدل گرمایشی استخر 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

مبدل حرارتی استخر دستگاهی است که با تبادل حرارت بین آب گرم تولید شده در بویلر و آب استخر، دمای مورد نیاز برای آب استخر را تأمین می کند. در تاسیسات استخر معمولا از مبدل های حرارتی لوله ای از جنس استیل استفاده می شود. شما می توانید در این صفحه انواع مبدل حرارتی استخر را در برندهای مختلف مشاهده نمایید و بر اساس حجم استخر خود، مبدل حرارتی مناسب را ب...

1

مبدل حرارتی استخر دستگاهی است که با تبادل حرارت بین آب گرم تولید شده در بویلر و آب استخر، دمای مورد نیاز برای آب استخر را تأمین می کند. در تاسیسات استخر معمولا از مبدل های حرارتی لوله ای از جنس استیل استفاده می شود. شما می توانید در این صفحه انواع مبدل حرارتی استخر را در برندهای مختلف مشاهده نمایید و بر اساس حجم استخر خود، مبدل حرارتی مناسب را بررسی و خرید نمایید.

3
بیشتر