پمپ و آبرسانی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

الکترو پمپ

به صورت ساده پمپ را می توان این گونه تعریف کرد که پمپ وسیله ای است برای انتقال سیال از نقطه ای به نقطه دیگر. انرژی الکتریکی توسط الکتروموتور پمپ به انرژی مکانیکی تبدیل شده و به سیال منتقل شده که باعث افزایش فشار سیال شده و موجب به حرکت در آمدن سیال می شود. برای درک بهتر از تقسیم بندی و نیز عملکرد پمپ های سیرکولاتور نیاز هست تا ابتدا با برخی از مفاهیم و اصطلاحات رایج در پمپ ها آشنا شوید که در ادامه به شرح برخی از این اصطلاحات می پردازیم.

پمپ مکنده و پمپ دمنده

منظور از پمپ های مکنده، پمپ هایی می باشد که با روشن شدن پمپ، سیال را به سمت خود می کشند؛ این پمپ ها در سیکل های بسته، در لوله برگشت نصب می شوند. پمپ های دمنده نیز به پمپ هایی گفته می شود که در پشت سیال بسته شده و سیال را به سمت جلو میراند. پمپ های سیرکولاتور بیشتر از نوع مکنده و پمپ های تحت فشار بیشتر از نوع دمنده می باشند. 

پمپ دینامیکی

در پمپ های دینامیکی انرژی الکتریکی از الکتروموتور، به شفت و از طریق آن به پروانه های پمپ منتقل می شود. حرکت پروانه‌ها، انرژی مکانیکی ایجاد شده را به سیال منتقل کرده و در نهایت باعث افزایش فشار آن می شود. در پمپ های دینامیکی انتقال انرژی به سیال دائمی بوده و تا زمانی که الکتروموتور روشن است ادامه پیدا می کند. پمپ های دینامیکی دارای دو نوع پمپ سانتریفیوژی و پمپ آکسیال می باشد.

پمپ سانتریفیوژی

پمپ های سانتریفیوژی یا گریز از مرکز، انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی چرخشی تبدیل کرده و به کمک شکل خاص پروانه‌های خود، با این نیروی ایجاد شده اقدام به جابجایی سیال می کند. پمپ های سانتریفیوژی بهترین گزینه برای سیالات با ویسکوزیته پایین می باشد. از معروفترین پمپ های سانتریوفیوژی می توان به انواع پمپ های آب خانگی، انواع پمپ های کف کش و لجن کش اشاره کرد.

بنر پمپ سانتریفیوژی

پمپ آکسیال

پمپ های آکسیال یا محوری دارای مکانیزمی شبیه به سیلندر بوده و با حرکت پیستون ها باعث ایجاد مکش و دمش در مسیر جریان سیال شده و از طریق سیال را در مسیر به حرکت در می آورد. پمپ های آکسیال بهترین گزینه برای سیالات با ویسکوزیته بالا می باشد. از معروفترین پمپ های آکسیال می توان پمپ های هیدرولیک مورد استفاده برای انواع سیالات روغنی اشاره کرد.

بنر پمپ آکسیال

پمپ خطی و پمپ طبقاتی

پمپ خطی دارای ورودی و خروجی همراستا بوده و بر روی خط لوله بدون تغییر در مسیر سیال نصب می شوند. ورودی و خروجی پمپ های طبقاتی دارای زاویه نسبت به یکدیگر بوده و در مسیر عبور سیال تغییر راستا ایجاد می کند. پمپ های خطی قابلیت ایجاد نرخ جریان بالایی داشته ولی نمی تواند سیال را در ارتفاع بالا به جریان بیاندازد. پمپ های طبقاتی قادر هستند هم نرخ جریان بالایی ایجاد کنند و هم سیال را به ارتفاع بالایی هدایت کنند.

بنر پمپ خطی و طبقاتی

پمپ عمودی و پمپ افقی

تمامی پمپ های خطی از نوع عمودی می باشند. بدین معنی که پمپ نسبت به مسیر عبور جریان سیال، عمود می باشد. ولی پمپ های طبقاتی بسته به نوع کاربری، دارای مدل های عمودی و افقی می باشند. 

بنر پمپ افقیبنر پمپ عمودی

اصطلاح هد و دبی

منظور از دبی یا نرخ جریان پمپ، حجم سیالی است که پمپ می تواند در واحد زمان از سطح مقطع لوله عبور دهد. دبی معمولا با واحد های گالن بر دقیقه (GPM) و یا متر مکعب بر ساعت ( M³/hr ) بیان می شود. منظور از هد، حداکثر ارتفاعی است که پمپ می تواند سیال را تا آن نقطه هدایت کند. دبی معمولا با واحد های متر یا فوت بیان می شود. هد و دبی یا یکدیگر نسبت عکس داشته و محاسبات پمپ ها معمولا به جای ماکزیمم هد و دبی، از نقطه کاری استفاده می شود.

توان پمپ

منظور از توان پمپ مقدار انرژی است که پمپ می تواند تولید کند. توان پمپ معمولا با واحد های وات (یا کیلو وات KW) و اسب بخار (HP) بیان می شود. یک اسب بخار معادل 746 وات می باشد.

جهت سهولت بیشتر برای جستجو در بین محصولات فروشگاه، پمپ ها و سیستم های آبرسانی مختلف را در بخش "پمپ و آبرسانی" قرار داده ایم. بخش پمپ و آبرسانی دارای زیرگروه های پمپ سیرکولاسیون شوفاژ، پمپ تحت فشار و شاخه سایر پمپ ها شامل انواع پمپ های کفکش و لجن کش، پمپ شناور، پمپ درین و ... می باشد. شما می توانید در این صفحه تصاویر، مشخصات فنی و قیمت به روز رسانی شده انواع پمپ ها را در برندها، مدل ها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید، آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید و پس از کسب اطلاعات کامل نسبت به کالایی که به دنبال آن هستید، اقدام به خرید نمایید. 

1

الکترو پمپ

به صورت ساده پمپ را می توان این گونه تعریف کرد که پمپ وسیله ای است برای انتقال سیال از نقطه ای به نقطه دیگر. انرژی الکتریکی توسط الکتروموتور پمپ به انرژی مکانیکی تبدیل شده و به سیال منتقل شده که باعث افزایش فشار سیال شده و موجب به حرکت در آمدن سیال می شود. برای درک بهتر از تقسیم بندی و نیز عملکرد پمپ های سیرکولاتور نیاز هست تا ابتدا با برخی از مفاهیم و اصطلاحات رایج در پمپ ها آشنا شوید که در ادامه به شرح برخی از این اصطلاحات می پردازیم.

پمپ مکنده و پمپ دمنده

منظور از پمپ های مکنده، پمپ هایی می باشد که با روشن شدن پمپ، سیال را به سمت خود می کشند؛ این پمپ ها در سیکل های بسته، در لوله برگشت نصب می شوند. پمپ های دمنده نیز به پمپ هایی گفته می شود که در پشت سیال بسته شده و سیال را به سمت جلو میراند. پمپ های سیرکولاتور بیشتر از نوع مکنده و پمپ های تحت فشار بیشتر از نوع دمنده می باشند. 

پمپ دینامیکی

در پمپ های دینامیکی انرژی الکتریکی از الکتروموتور، به شفت و از طریق آن به پروانه های پمپ منتقل می شود. حرکت پروانه‌ها، انرژی مکانیکی ایجاد شده را به سیال منتقل کرده و در نهایت باعث افزایش فشار آن می شود. در پمپ های دینامیکی انتقال انرژی به سیال دائمی بوده و تا زمانی که الکتروموتور روشن است ادامه پیدا می کند. پمپ های دینامیکی دارای دو نوع پمپ سانتریفیوژی و پمپ آکسیال می باشد.

پمپ سانتریفیوژی

پمپ های سانتریفیوژی یا گریز از مرکز، انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی چرخشی تبدیل کرده و به کمک شکل خاص پروانه‌های خود، با این نیروی ایجاد شده اقدام به جابجایی سیال می کند. پمپ های سانتریفیوژی بهترین گزینه برای سیالات با ویسکوزیته پایین می باشد. از معروفترین پمپ های سانتریوفیوژی می توان به انواع پمپ های آب خانگی، انواع پمپ های کف کش و لجن کش اشاره کرد.

بنر پمپ سانتریفیوژی

پمپ آکسیال

پمپ های آکسیال یا محوری دارای مکانیزمی شبیه به سیلندر بوده و با حرکت پیستون ها باعث ایجاد مکش و دمش در مسیر جریان سیال شده و از طریق سیال را در مسیر به حرکت در می آورد. پمپ های آکسیال بهترین گزینه برای سیالات با ویسکوزیته بالا می باشد. از معروفترین پمپ های آکسیال می توان پمپ های هیدرولیک مورد استفاده برای انواع سیالات روغنی اشاره کرد.

بنر پمپ آکسیال

پمپ خطی و پمپ طبقاتی

پمپ خطی دارای ورودی و خروجی همراستا بوده و بر روی خط لوله بدون تغییر در مسیر سیال نصب می شوند. ورودی و خروجی پمپ های طبقاتی دارای زاویه نسبت به یکدیگر بوده و در مسیر عبور سیال تغییر راستا ایجاد می کند. پمپ های خطی قابلیت ایجاد نرخ جریان بالایی داشته ولی نمی تواند سیال را در ارتفاع بالا به جریان بیاندازد. پمپ های طبقاتی قادر هستند هم نرخ جریان بالایی ایجاد کنند و هم سیال را به ارتفاع بالایی هدایت کنند.

بنر پمپ خطی و طبقاتی

پمپ عمودی و پمپ افقی

تمامی پمپ های خطی از نوع عمودی می باشند. بدین معنی که پمپ نسبت به مسیر عبور جریان سیال، عمود می باشد. ولی پمپ های طبقاتی بسته به نوع کاربری، دارای مدل های عمودی و افقی می باشند. 

بنر پمپ افقیبنر پمپ عمودی

اصطلاح هد و دبی

منظور از دبی یا نرخ جریان پمپ، حجم سیالی است که پمپ می تواند در واحد زمان از سطح مقطع لوله عبور دهد. دبی معمولا با واحد های گالن بر دقیقه (GPM) و یا متر مکعب بر ساعت ( M³/hr ) بیان می شود. منظور از هد، حداکثر ارتفاعی است که پمپ می تواند سیال را تا آن نقطه هدایت کند. دبی معمولا با واحد های متر یا فوت بیان می شود. هد و دبی یا یکدیگر نسبت عکس داشته و محاسبات پمپ ها معمولا به جای ماکزیمم هد و دبی، از نقطه کاری استفاده می شود.

توان پمپ

منظور از توان پمپ مقدار انرژی است که پمپ می تواند تولید کند. توان پمپ معمولا با واحد های وات (یا کیلو وات KW) و اسب بخار (HP) بیان می شود. یک اسب بخار معادل 746 وات می باشد.

جهت سهولت بیشتر برای جستجو در بین محصولات فروشگاه، پمپ ها و سیستم های آبرسانی مختلف را در بخش "پمپ و آبرسانی" قرار داده ایم. بخش پمپ و آبرسانی دارای زیرگروه های پمپ سیرکولاسیون شوفاژ، پمپ تحت فشار و شاخه سایر پمپ ها شامل انواع پمپ های کفکش و لجن کش، پمپ شناور، پمپ درین و ... می باشد. شما می توانید در این صفحه تصاویر، مشخصات فنی و قیمت به روز رسانی شده انواع پمپ ها را در برندها، مدل ها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید، آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید و پس از کسب اطلاعات کامل نسبت به کالایی که به دنبال آن هستید، اقدام به خرید نمایید. 

3
بیشتر