منبع انبساط بسته (تحت فشار) 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

منبع انبساط بسته

منظور از منبع انبساط بسته یا منبع تحت فشار، منبع ای می باشد که در ارتباط مستقیم با سیستم های تحت فشار در موتورخانه ساختمان می باشد. از منابع انبساط بسته برای سیتم های پمپ های آب خانگی و همچنین تنظیم فشار دیگ می توان استفاده نمود. منابع انبساط بسته به طور کلی به دو نوع تیوپی (یا قابل تنظیم) و دیافراگمی تقسیم می شوند. منابع انبس...

1

منبع انبساط بسته

منظور از منبع انبساط بسته یا منبع تحت فشار، منبع ای می باشد که در ارتباط مستقیم با سیستم های تحت فشار در موتورخانه ساختمان می باشد. از منابع انبساط بسته برای سیتم های پمپ های آب خانگی و همچنین تنظیم فشار دیگ می توان استفاده نمود. منابع انبساط بسته به طور کلی به دو نوع تیوپی (یا قابل تنظیم) و دیافراگمی تقسیم می شوند. منابع انبساط بسته معمولا در دو مدل 10 bar و 16 bar و در ظرفیت های 8 الی 1000 لیتری موجود می باشند. شما می توانید در این صفحه تصاویر، مشخصات فنی و قیمت به روز رسانی شده انواع منابع انبساط بسته را در مدل ها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید، آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید و پس از کسب اطلاعات کامل نسبت به کالایی که به دنبال آن هستید، اقدام به خرید نمایید.

بنر منابع انبساط بسته تحت فشار

3
بیشتر