منبع انبساط بسته (تحت فشار) 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

منظور از منبع انبساط بسته یا منبع تحت فشار، منبع ای می باشد که در ارتباط مستقیم با سیستم های تحت فشار در موتورخانه ساختمان می باشد. منابع انبساط بسته به طور کلی به دو نوع تیوپی (یا قابل تنطیم) و دیافراگمی تقسیم می شوند. شما می توانید در این صفحه تصاویر، مشخصات فنی و قیمت به روز رسانی شده انواع منابع انبساط بسته را در مدل ها و ظرفیت های مختلف م...

1

منظور از منبع انبساط بسته یا منبع تحت فشار، منبع ای می باشد که در ارتباط مستقیم با سیستم های تحت فشار در موتورخانه ساختمان می باشد. منابع انبساط بسته به طور کلی به دو نوع تیوپی (یا قابل تنطیم) و دیافراگمی تقسیم می شوند. شما می توانید در این صفحه تصاویر، مشخصات فنی و قیمت به روز رسانی شده انواع منابع انبساط بسته را در مدل ها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید، آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید و پس از کسب اطلاعات کامل نسبت به کالایی که به دنبال آن هستید، اقدام به خرید نمایید.

3
بیشتر