پکیج تصفیه استخر 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

پکیج تصفیه آب استخر دستگاهی است که شامل یک پمپ سیرکولاتور استخری و یک فیلتر شنی بوده که بر روی یک شاسی ثابت به همراه کیت اتصالات و لوله های رابط می باشد. این مدل از پکیج های تصفیه استخر به نام پکیج های تی پاکس (TPAKS) مصطلح هستند. از پکیج تصفیه استخر صرفا جهت فیلتر کردن آب استخرهای کوچک، جکوزی، حوضچه آب سرد و استخر های موقت بادی استفاده می شود. ...

1

پکیج تصفیه آب استخر دستگاهی است که شامل یک پمپ سیرکولاتور استخری و یک فیلتر شنی بوده که بر روی یک شاسی ثابت به همراه کیت اتصالات و لوله های رابط می باشد. این مدل از پکیج های تصفیه استخر به نام پکیج های تی پاکس (TPAKS) مصطلح هستند. از پکیج تصفیه استخر صرفا جهت فیلتر کردن آب استخرهای کوچک، جکوزی، حوضچه آب سرد و استخر های موقت بادی استفاده می شود. شما می توانید در این بخش انواع پکیج تصفیه استخر را در برندها و مدل های مختلف بررسی و خرید نمایید.

3
بیشتر