پمپ آب تحت فشار خانگی دیزل ساز 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

در این شاخه انواع پمپ های آب تحت فشار خانگی دیزل ساز را قرار داده ایم. شما می توانید بر اساس تعداد واحد و تعداد طبقات ساختمان خود انواع پمپ نیم اسب دیزل ساز، پمپ یک اسب بشقابی دیزل ساز، پمپ یک اسب جتی دیزل ساز، پمپ دو اسب دو پروانه دیزل ساز و ... را انتخاب نمایید.

پروانه ی پمپ های آب تحت فشار خانگی دیزل ساز از دو نوع باکالیت و برنجی می باشد.

نصب و نگهداری پمپ های دیزل ساز :

کلیه پمپ های آبرسانی تحت فشار خانگی از تیپ سانتریفیوژ می باشند. بنابراین در راستای افزایش طول عمر پمپ های آبرسانی خانگی بهتر است به صورت افقی و صحیح و در مکان ثابت نصب شوند. همچنین استفاده از شیر صافی در ورودی پمپ جهت جلوگیری از ورود اجسام جامد موجود درآب به داخل پمپ، و نیز استفاده از شیر یکطرفه در خروجی پمپ به منظور پیشگیری از برگشت آب به پمپ، توصیه می گردد.

بنر پمپ دیزل ساز

1

در این شاخه انواع پمپ های آب تحت فشار خانگی دیزل ساز را قرار داده ایم. شما می توانید بر اساس تعداد واحد و تعداد طبقات ساختمان خود انواع پمپ نیم اسب دیزل ساز، پمپ یک اسب بشقابی دیزل ساز، پمپ یک اسب جتی دیزل ساز، پمپ دو اسب دو پروانه دیزل ساز و ... را انتخاب نمایید.

پروانه ی پمپ های آب تحت فشار خانگی دیزل ساز از دو نوع باکالیت و برنجی می باشد.

نصب و نگهداری پمپ های دیزل ساز :

کلیه پمپ های آبرسانی تحت فشار خانگی از تیپ سانتریفیوژ می باشند. بنابراین در راستای افزایش طول عمر پمپ های آبرسانی خانگی بهتر است به صورت افقی و صحیح و در مکان ثابت نصب شوند. همچنین استفاده از شیر صافی در ورودی پمپ جهت جلوگیری از ورود اجسام جامد موجود درآب به داخل پمپ، و نیز استفاده از شیر یکطرفه در خروجی پمپ به منظور پیشگیری از برگشت آب به پمپ، توصیه می گردد.

بنر پمپ دیزل ساز

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    سازنده
    قیمت
    کانکشن ورودی و خروجی (DN/inch)
    جنس پروانه پمپ