کلر زن استخر خطی هایواتر 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

کلرزن خطی استخر هایواتر


تمیز و بهداشتی بودن آب استخر مهم ترین ویژگی است که هر مصرف کننده ای از استخر انتظار دارد. به این منظور همواره از مواد ضد عفونی کننده برای تمیز نگه داشتن آب استخر استفاده می شود.کلر بعلت ارزانی و راحتی استفاده، مهم ترین ماده ضد عفونی کننده مورد استفاده در استخر هاست.
کلرزن های خطی هایواتر برای تنظیم کلر در آب استخر استفاده می شوند و مقدار مشخصی کلر به آب اضافه می کنند و کلر به صورت یکنواخت در تمام آب پخش خواهد شد. قرص های کلر درون دستگاه کلر زن خطی استخر قرار می گیرند و به این ترتیب کلر وارد آب استخر می شود. کلرزن های خطی هایواتر آخرین تجهیزی هستند که در مدار تصفیه اسخر قرار می گیرد و می توان آن ها را بصورت مستقیم یا بصورت بای پس نصب کرد.

کلر زن های خطی هایواتر محصولی از کشور چین تحت لیسانس کانادا هستند و کارایی قابل اطمینانی را برای مصرف کننده فراهم می آورند. اکنون در لیو تهویه می توانید این کلر زن ها را مشاهده، مقایسه و خرید نمایید. کلر زن های خطی هایواتر تا حجم استخر برابر ۹۵ متر مکعب و ظرفت کلر ۴ کیلوگرمی در دسترس هستند و اتصالات مورد استفاده در آن ها ۱/۵ و ۲ اینچ است.

بنر اصلی - کلر زن استخر خطی هایواتر

1

کلرزن خطی استخر هایواتر


تمیز و بهداشتی بودن آب استخر مهم ترین ویژگی است که هر مصرف کننده ای از استخر انتظار دارد. به این منظور همواره از مواد ضد عفونی کننده برای تمیز نگه داشتن آب استخر استفاده می شود.کلر بعلت ارزانی و راحتی استفاده، مهم ترین ماده ضد عفونی کننده مورد استفاده در استخر هاست.
کلرزن های خطی هایواتر برای تنظیم کلر در آب استخر استفاده می شوند و مقدار مشخصی کلر به آب اضافه می کنند و کلر به صورت یکنواخت در تمام آب پخش خواهد شد. قرص های کلر درون دستگاه کلر زن خطی استخر قرار می گیرند و به این ترتیب کلر وارد آب استخر می شود. کلرزن های خطی هایواتر آخرین تجهیزی هستند که در مدار تصفیه اسخر قرار می گیرد و می توان آن ها را بصورت مستقیم یا بصورت بای پس نصب کرد.

کلر زن های خطی هایواتر محصولی از کشور چین تحت لیسانس کانادا هستند و کارایی قابل اطمینانی را برای مصرف کننده فراهم می آورند. اکنون در لیو تهویه می توانید این کلر زن ها را مشاهده، مقایسه و خرید نمایید. کلر زن های خطی هایواتر تا حجم استخر برابر ۹۵ متر مکعب و ظرفت کلر ۴ کیلوگرمی در دسترس هستند و اتصالات مورد استفاده در آن ها ۱/۵ و ۲ اینچ است.

بنر اصلی - کلر زن استخر خطی هایواتر

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    سازنده
    قیمت
    نوع کلرزن