منبع انبساط بسته واتس 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

منابع انبساط بسته واتس

منابع انبساط بسته واتس محصولی از یک برند ترکیه ای است. منابع انبساط بسته واتس در سیستم های آبرسانی و آتشتنشانی همراه بوستر پمپ ها و همچنین به عنوان منابع انبساط بسته در سیستم های گرمایشی و سرمایشی آبی قابل استفاده هستند. این منابع دارای تیوب بوده و تیوب آن ها ساخت SEFA ایتالیا است. پوشش رنگ الکتروستاتیک این منابع کیفیت بسیار بالایی دارد و آن ها را مناسب جهت استفاده در مناطق مرطوب می کند. رنگ منابع بسته تحت فشار واتس آبی است.

منابع انبساط بسته واتس در دو فشار کاری ۱۰ و ۱۶ بار تولید شده و تا سایز ۵۰۰۰ لیتر قابل ارایه هستند. اکنون در لیو تهویه می توانید از سایز ۲۴ تا ۵۰۰ لیتر را سفارش دهید. سایزهای ۷۵۰ تا ۵۰۰۰ لیتر بصورت سفارشی ساخته می شوند.

1

منابع انبساط بسته واتس

منابع انبساط بسته واتس محصولی از یک برند ترکیه ای است. منابع انبساط بسته واتس در سیستم های آبرسانی و آتشتنشانی همراه بوستر پمپ ها و همچنین به عنوان منابع انبساط بسته در سیستم های گرمایشی و سرمایشی آبی قابل استفاده هستند. این منابع دارای تیوب بوده و تیوب آن ها ساخت SEFA ایتالیا است. پوشش رنگ الکتروستاتیک این منابع کیفیت بسیار بالایی دارد و آن ها را مناسب جهت استفاده در مناطق مرطوب می کند. رنگ منابع بسته تحت فشار واتس آبی است.

منابع انبساط بسته واتس در دو فشار کاری ۱۰ و ۱۶ بار تولید شده و تا سایز ۵۰۰۰ لیتر قابل ارایه هستند. اکنون در لیو تهویه می توانید از سایز ۲۴ تا ۵۰۰ لیتر را سفارش دهید. سایزهای ۷۵۰ تا ۵۰۰۰ لیتر بصورت سفارشی ساخته می شوند.

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    سازنده
    قیمت