گریل و اسکیمر  

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

 اسکیمر و گریل استخر

گریل سرپوشی مشبک از جنس پلاستیک با عرض های مختلف بوده که بر روی کانال سرریز دور تا دور استخر نصب می شود. اسکیمر نیز مجرایی است که در طول لبه های استخر به منظور جمع آوری آب سطح استخر نصب می شود و به پمپ تصفیه استخر راه دارد. اسکیمر ها در دو نوع اسکیمر بزرگ (مناسب برای استخرهای عموموی و قهرمانی) و اسکیمر کوچک (مناسب برای استخرهای کوچک خانگی و جکوزی) موجود می باشند. شما می توانید در این صفحه انواع گریل استخر و اسکیمر استخر را در برندها و مدل های مختلف مشاهده نمایید و پس از مقایسه وبررسی اسکیمرها و گریل های مختلف استخر، کالای مورد نیاز خود را خریداری نمایید.

بنر اسکیمر و گریل استخری

1

 اسکیمر و گریل استخر

گریل سرپوشی مشبک از جنس پلاستیک با عرض های مختلف بوده که بر روی کانال سرریز دور تا دور استخر نصب می شود. اسکیمر نیز مجرایی است که در طول لبه های استخر به منظور جمع آوری آب سطح استخر نصب می شود و به پمپ تصفیه استخر راه دارد. اسکیمر ها در دو نوع اسکیمر بزرگ (مناسب برای استخرهای عموموی و قهرمانی) و اسکیمر کوچک (مناسب برای استخرهای کوچک خانگی و جکوزی) موجود می باشند. شما می توانید در این صفحه انواع گریل استخر و اسکیمر استخر را در برندها و مدل های مختلف مشاهده نمایید و پس از مقایسه وبررسی اسکیمرها و گریل های مختلف استخر، کالای مورد نیاز خود را خریداری نمایید.

بنر اسکیمر و گریل استخری

3
بیشتر