پمپ آب تحت فشار خانگی ابارا 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

در این شاخه انواع پمپ های آب تحت فشار خانگی ابارا را قرار داده ایم. شما می توانید بر اساس تعداد واحد و تعداد طبقات ساختمان خود انواع پمپ نیم اسب ابارا، پمپ یک اسب بشقابی ابارا، پمپ یک اسب جتی ابارا، پمپ دو اسب دو پروانه اباراو ... را انتخاب نمایید. قطعات پمپ های آب تحت فشار خانگی ابارا ساخت کشور ایتالیا می باشد که در ایران مونتاژ می شود.

پروانه ی پمپ های آب تحت فشار خانگی ابارا از جنس باکالیت می باشد.

نصب و نگهداری پمپ های ابارا :

کلیه پمپ های آبرسانی تحت فشار خانگی از تیپ سانتریفیوژ می باشند. بنابراین در راستای افزایش طول عمر پمپ های آبرسانی خانگی بهتر است به صورت افقی و صحیح و در مکان ثابت نصب شوند. همچنین استفاده از شیر صافی در ورودی پمپ جهت جلوگیری از ورود اجسام جامد موجود درآب به داخل پمپ، و نیز استفاده از شیر یکطرفه در خروجی پمپ به منظور پیشگیری از برگشت آب به پمپ، توصیه می گردد.

بنر پمپ ابارا

1

در این شاخه انواع پمپ های آب تحت فشار خانگی ابارا را قرار داده ایم. شما می توانید بر اساس تعداد واحد و تعداد طبقات ساختمان خود انواع پمپ نیم اسب ابارا، پمپ یک اسب بشقابی ابارا، پمپ یک اسب جتی ابارا، پمپ دو اسب دو پروانه اباراو ... را انتخاب نمایید. قطعات پمپ های آب تحت فشار خانگی ابارا ساخت کشور ایتالیا می باشد که در ایران مونتاژ می شود.

پروانه ی پمپ های آب تحت فشار خانگی ابارا از جنس باکالیت می باشد.

نصب و نگهداری پمپ های ابارا :

کلیه پمپ های آبرسانی تحت فشار خانگی از تیپ سانتریفیوژ می باشند. بنابراین در راستای افزایش طول عمر پمپ های آبرسانی خانگی بهتر است به صورت افقی و صحیح و در مکان ثابت نصب شوند. همچنین استفاده از شیر صافی در ورودی پمپ جهت جلوگیری از ورود اجسام جامد موجود درآب به داخل پمپ، و نیز استفاده از شیر یکطرفه در خروجی پمپ به منظور پیشگیری از برگشت آب به پمپ، توصیه می گردد.

بنر پمپ ابارا

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    سازنده
    قیمت
    کانکشن ورودی و خروجی (DN/inch)
    جنس پروانه پمپ