پمپ آب تحت فشار خانگی پنتاکس 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

در این شاخه انواع پمپ های آب تحت فشار خانگی پنتاکس را قرار داده ایم. شما می توانید بر اساس تعداد واحد و تعداد طبقات ساختمان خود انواع پمپ نیم اسب پنتاکس، پمپ یک اسب بشقابی پنتاکس، پمپ یک اسب جتی پنتاکس، پمپ دو اسب دو پروانه پنتاکس و ... را انتخاب نمایید. قطعات پمپ های آب تحت فشار خانگی پنتاکس ساخت کشور ایتالیا می باشد که در ایران مونتاژ می شود.

پروانه ی پمپ های آب تحت فشار خانگی پنتاکس از جنس باکالیت می باشد.

نصب و نگهداری پمپ های پنتاکس:

کلیه پمپ های آبرسانی تحت فشار خانگی از تیپ سانتریفیوژ می باشند. بنابراین در راستای افزایش طول عمر پمپ های آبرسانی خانگی بهتر است به صورت افقی و صحیح و در مکان ثابت نصب شوند. همچنین استفاده از شیر صافی در ورودی پمپ جهت جلوگیری از ورود اجسام جامد موجود درآب به داخل پمپ، و نیز استفاده از شیر یکطرفه در خروجی پمپ به منظور پیشگیری از برگشت آب به پمپ، توصیه می گردد.

بنر پمپ پنتاکس

1

در این شاخه انواع پمپ های آب تحت فشار خانگی پنتاکس را قرار داده ایم. شما می توانید بر اساس تعداد واحد و تعداد طبقات ساختمان خود انواع پمپ نیم اسب پنتاکس، پمپ یک اسب بشقابی پنتاکس، پمپ یک اسب جتی پنتاکس، پمپ دو اسب دو پروانه پنتاکس و ... را انتخاب نمایید. قطعات پمپ های آب تحت فشار خانگی پنتاکس ساخت کشور ایتالیا می باشد که در ایران مونتاژ می شود.

پروانه ی پمپ های آب تحت فشار خانگی پنتاکس از جنس باکالیت می باشد.

نصب و نگهداری پمپ های پنتاکس:

کلیه پمپ های آبرسانی تحت فشار خانگی از تیپ سانتریفیوژ می باشند. بنابراین در راستای افزایش طول عمر پمپ های آبرسانی خانگی بهتر است به صورت افقی و صحیح و در مکان ثابت نصب شوند. همچنین استفاده از شیر صافی در ورودی پمپ جهت جلوگیری از ورود اجسام جامد موجود درآب به داخل پمپ، و نیز استفاده از شیر یکطرفه در خروجی پمپ به منظور پیشگیری از برگشت آب به پمپ، توصیه می گردد.

بنر پمپ پنتاکس

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    سازنده
    قیمت
    کانکشن ورودی و خروجی (DN/inch)
    جنس پروانه پمپ