دیگ چدنی ام آی تری 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

دیگ آبگرم چدنی MI3

شرکت لوله و ماشین سازی ایران، از سال 1338 شروع به فعالیت کرده است. تویبدات این شرکتُ لوله و اتصالات چدنی برای مصارف آبرسانی و همچنین دیگ های چدنی MI3 برای گرمایش ساختمان‌ها هستند،. شرکت لوله و ماشین سازی ایران، اولین واحد ذوب و تولید کننده چدن در ایران است. در حال حاضر دیگ های  MI3  را با محدوده ظرفیت 20000 تا 1400000  کیلوکالری بر ساعت توسط شرکت لوله و ماشین سازی ایران تولید می‌شوند. شما می توانید در لئو تهویه، دیگ های چدنی MI3 را در سریعترین زمان ممکن و به پایین ترین قیمت بازار تهیه نمایید. دیگ های چدنی ام آی تری دارای 10 گارانتی می باشد. در حال حاضر هفت مدل دیگ چدنی MI3 در بازار موجود است که عبارتند از:
 • دیگ ام آی تری مدل S : در مدل های 4 الی 11 پره و از ظرفیت 35 الی 116 هزار کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل S با تعداد پره های  از 5 تا 11 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 24 لیتر تا 48 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعاد نسبتا کوچکی از 56 تا 120 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداقل 211 و حداکثر 440 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 800 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 40000 تا 100000 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 4 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

 • دیگ ام آی تری مدل S 90 : در مدل های 4 الی 8 پره و از ظرفیت 22 الی 89 هزار کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل S90 با تعداد پره های  از 4 تا 10 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 17 لیتر تا 29 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعاد نسبتا کوچکی از 53 تا 93 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداکثر 307 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 800 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 30000 تا 80000 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 6 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

 • دیگ ام آی تری مدل M: در مدل های 5 الی 15 پره و از ظرفیت 116 الی 349 هزار کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل M با تعداد پره های  از 5 تا 14 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 97 لیتر تا 287 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعادی از 65 تا 200 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداقل 470 و حداکثر 1225 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 2400 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 100000 تا 300000 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 4 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

 • دیگ ام آی تری مدل Super M 90: در مدل های 4 الی 14 پره و از ظرفیت 99 الی 363 هزار کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل SuperM90 با تعداد پره های  از 4 تا 11 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 58 لیتر تا 158 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعاد نسبتا کوچکی از 65 تا 157 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداقل 380 و حداکثر 972 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 3200 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 90000 تا 326000 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 4 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

 • دیگ ام آی تری مدل M 90 : در مدل های 5 الی 14 پره و از ظرفیت 85 الی 235 هزار کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل M90 با تعداد پره های  از 5 تا 14 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 49 لیتر تا 121 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعادی از 65 تا 163 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداقل 400 و حداکثر 985 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 1800 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 77400 تا 216820 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 4 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

 • دیگ ام آی تری مدل L 90: در مدل های 7 الی 14 پره و از ظرفیت 186 الی 597 هزار کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل L90 با تعداد پره های  از 7 تا 14 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 131 لیتر تا 265 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعاد نسبتا کوچکی از 110 تا 201 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداقل 930 و حداکثر 1735 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 5500 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 189000 تا 598000 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 4 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

 • دیگ ام آی تری مدل هایپر: در مدل های 8 الی 16 پره و از ظرفیت 573000 الی 1327000 کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل HYPER با تعداد پره های  از 8 تا 16 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 320 لیتر تا 640 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعاد نسبتا کوچکی از 160 تا 307 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداقل 1970 و حداکثر 3825 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 11000 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 516000 تا 1203000 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 4 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

شما می توانید در این صفحه تصاویر، مشخصات فنی و قیمت به روز رسانی شده انواع دیگ های چدنی MI3 را در مدل ها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید، آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید و پس از کسب اطلاعات کامل نسبت به کالایی که به دنبال آن هستید، اقدام به خرید نمایید.

1

دیگ آبگرم چدنی MI3

شرکت لوله و ماشین سازی ایران، از سال 1338 شروع به فعالیت کرده است. تویبدات این شرکتُ لوله و اتصالات چدنی برای مصارف آبرسانی و همچنین دیگ های چدنی MI3 برای گرمایش ساختمان‌ها هستند،. شرکت لوله و ماشین سازی ایران، اولین واحد ذوب و تولید کننده چدن در ایران است. در حال حاضر دیگ های  MI3  را با محدوده ظرفیت 20000 تا 1400000  کیلوکالری بر ساعت توسط شرکت لوله و ماشین سازی ایران تولید می‌شوند. شما می توانید در لئو تهویه، دیگ های چدنی MI3 را در سریعترین زمان ممکن و به پایین ترین قیمت بازار تهیه نمایید. دیگ های چدنی ام آی تری دارای 10 گارانتی می باشد. در حال حاضر هفت مدل دیگ چدنی MI3 در بازار موجود است که عبارتند از:
 • دیگ ام آی تری مدل S : در مدل های 4 الی 11 پره و از ظرفیت 35 الی 116 هزار کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل S با تعداد پره های  از 5 تا 11 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 24 لیتر تا 48 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعاد نسبتا کوچکی از 56 تا 120 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداقل 211 و حداکثر 440 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 800 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 40000 تا 100000 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 4 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

 • دیگ ام آی تری مدل S 90 : در مدل های 4 الی 8 پره و از ظرفیت 22 الی 89 هزار کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل S90 با تعداد پره های  از 4 تا 10 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 17 لیتر تا 29 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعاد نسبتا کوچکی از 53 تا 93 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداکثر 307 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 800 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 30000 تا 80000 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 6 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

 • دیگ ام آی تری مدل M: در مدل های 5 الی 15 پره و از ظرفیت 116 الی 349 هزار کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل M با تعداد پره های  از 5 تا 14 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 97 لیتر تا 287 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعادی از 65 تا 200 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداقل 470 و حداکثر 1225 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 2400 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 100000 تا 300000 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 4 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

 • دیگ ام آی تری مدل Super M 90: در مدل های 4 الی 14 پره و از ظرفیت 99 الی 363 هزار کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل SuperM90 با تعداد پره های  از 4 تا 11 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 58 لیتر تا 158 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعاد نسبتا کوچکی از 65 تا 157 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداقل 380 و حداکثر 972 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 3200 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 90000 تا 326000 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 4 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

 • دیگ ام آی تری مدل M 90 : در مدل های 5 الی 14 پره و از ظرفیت 85 الی 235 هزار کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل M90 با تعداد پره های  از 5 تا 14 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 49 لیتر تا 121 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعادی از 65 تا 163 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداقل 400 و حداکثر 985 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 1800 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 77400 تا 216820 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 4 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

 • دیگ ام آی تری مدل L 90: در مدل های 7 الی 14 پره و از ظرفیت 186 الی 597 هزار کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل L90 با تعداد پره های  از 7 تا 14 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 131 لیتر تا 265 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعاد نسبتا کوچکی از 110 تا 201 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداقل 930 و حداکثر 1735 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 5500 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 189000 تا 598000 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 4 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

 • دیگ ام آی تری مدل هایپر: در مدل های 8 الی 16 پره و از ظرفیت 573000 الی 1327000 کیلو کالری در ساعت

دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران، مدل HYPER با تعداد پره های  از 8 تا 16 پره قابل انتخاب است. ظرفیت حجم آب موجود در دیگ از 320 لیتر تا 640 لیتر متغیر است. این سری از دیگ ها ابعاد نسبتا کوچکی از 160 تا 307 سانتی متر دارند. وزن این سری از دیگ ها حداقل 1970 و حداکثر 3825 کیلوگرم و مناسب برای ساختمان هایی تا حداکثر 11000 متر مربع است. ظرفیت حرارتی این سری از دیگ های ماشین سازی ایران از 516000 تا 1203000 کیلوکالری در ساعت متغیر است. حداکثر فشار کاری در این سیستم ها 90 درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کاری این سیستم ها 4 بار است. سوخت مصرفی این دیگ ها می تواند گاز شهری یا گازوییل سنگین باشد. دیگ چدنی شوفاژ شرکت لوله و ماشین سازی ایران دارای کلید انتخاب وضعیت، دارای دماسنج و فشار سنج مستقل و همچنین چراغ هشدار دهنده هستند.

شما می توانید در این صفحه تصاویر، مشخصات فنی و قیمت به روز رسانی شده انواع دیگ های چدنی MI3 را در مدل ها و ظرفیت های مختلف مشاهده نمایید، آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید و پس از کسب اطلاعات کامل نسبت به کالایی که به دنبال آن هستید، اقدام به خرید نمایید.

3
بیشتر