مبدل حرارتی استخر استیل 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

اکنون در ليو تهویه می توانید مبدل های استخری استیل از ظرفیت ۹تا ۹۰ فوت یا ۲۰ تا ۲۰۰ کیلووات را مشاهده، مقایسه و درخواست خرید نمایید.

مبدل‌های حرارتی وسایلی هستند که امکان انتقال حرارت از یک سیال به سیال دیگر را بدون ترکیب شدن دو سیال فراهم می کنند. استفاده از مبدل های حرارتی روشی موثر، ایمن و مقرون به صرفه برای گرم کردن آب استخر است.  دمای آب مناسب استخر شاید اولین عاملی باشد که رضایت شناگران یک استخر را فراهم می آورد. مبدل های استخر استیل مبدل هایی پوسته لوله هستند و در سطح حرارتی ۹ تا ۹۰ فوت یا ظرفیت حرارتی ۲۰ کیوات برابر ۱۸۰۰۰ کیلوکالری تا ۲۰۰ کیلووات یا ۱۷۰۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت تولید و عرضه می شوند. آب گرم شده در بویلر در یک سیکل بسته حرکت می کند و با گذر از مبدل حرارتی استیل بدون مخلوط شدن با آب استخر، آن را گرم کرده دوباره به بویلر باز می گردد. این روش باعث می شود که خطر رسوب گیری در مدار آب استخر کاهش پیدا کند. همچنین با توجه به استیل بودن مبدل ها خطر رسوب گیری در آن حتی از مبدل های مسی نیز کم تر است. مبدل استیل را می توان بصورت افقی و یا عمودی نصب کرد اما باید مراقب هواگیری از مبدل بود. مبدل های استخر استیل برای استخرهایی تا ۲۲۵ متر مکعب حجم کارایی دارند. این مبدل ها بصورت جوشی ارایه می شوند. اکنون در لیو تهویه می توانید مبدل های استیل را مشاهده، مقایسه و خرید کنید.

مبدل های استیل دارای سطح حرارتی بالاتر نسبت به مدل های مسی مشابه بوده و طول عمر بالاتری نیز نسبت به مدل های مسی دارند. همچنین این مبدل ها رسوب گذاری کمتری داشته و فضای کوچکتری را اشغال می کنند.


1

اکنون در ليو تهویه می توانید مبدل های استخری استیل از ظرفیت ۹تا ۹۰ فوت یا ۲۰ تا ۲۰۰ کیلووات را مشاهده، مقایسه و درخواست خرید نمایید.

مبدل‌های حرارتی وسایلی هستند که امکان انتقال حرارت از یک سیال به سیال دیگر را بدون ترکیب شدن دو سیال فراهم می کنند. استفاده از مبدل های حرارتی روشی موثر، ایمن و مقرون به صرفه برای گرم کردن آب استخر است.  دمای آب مناسب استخر شاید اولین عاملی باشد که رضایت شناگران یک استخر را فراهم می آورد. مبدل های استخر استیل مبدل هایی پوسته لوله هستند و در سطح حرارتی ۹ تا ۹۰ فوت یا ظرفیت حرارتی ۲۰ کیوات برابر ۱۸۰۰۰ کیلوکالری تا ۲۰۰ کیلووات یا ۱۷۰۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت تولید و عرضه می شوند. آب گرم شده در بویلر در یک سیکل بسته حرکت می کند و با گذر از مبدل حرارتی استیل بدون مخلوط شدن با آب استخر، آن را گرم کرده دوباره به بویلر باز می گردد. این روش باعث می شود که خطر رسوب گیری در مدار آب استخر کاهش پیدا کند. همچنین با توجه به استیل بودن مبدل ها خطر رسوب گیری در آن حتی از مبدل های مسی نیز کم تر است. مبدل استیل را می توان بصورت افقی و یا عمودی نصب کرد اما باید مراقب هواگیری از مبدل بود. مبدل های استخر استیل برای استخرهایی تا ۲۲۵ متر مکعب حجم کارایی دارند. این مبدل ها بصورت جوشی ارایه می شوند. اکنون در لیو تهویه می توانید مبدل های استیل را مشاهده، مقایسه و خرید کنید.

مبدل های استیل دارای سطح حرارتی بالاتر نسبت به مدل های مسی مشابه بوده و طول عمر بالاتری نیز نسبت به مدل های مسی دارند. همچنین این مبدل ها رسوب گذاری کمتری داشته و فضای کوچکتری را اشغال می کنند.


3
بیشتر