منبع انبساط بسته مهر افروز 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

منابع انبساط بسته مهر افروز

منبع انبساط بسته مهر - افروز محصولی ساخت ایران است. منابع انبساط بسته مهر افروز در سیستم های آبرسانی و آتشتنشانی همراه بوستر پمپ ها و همچنین به عنوان منابع انبساط بسته در سیستم های گرمایشی و سرمایشی آبی قابل استفاده هستند. این منابع دارای تیوب بوده و تیوب آن ها ساخت SEFA ایتالیا است. پوشش این منابع رنگ الکترواستاتیک پودری زرد است. منابع انبساط بسته مهرافروز از ستیز ۲۴ تا ۱۰۰ لیتر هم اکنون قابل سفارش هستند.

1

منابع انبساط بسته مهر افروز

منبع انبساط بسته مهر - افروز محصولی ساخت ایران است. منابع انبساط بسته مهر افروز در سیستم های آبرسانی و آتشتنشانی همراه بوستر پمپ ها و همچنین به عنوان منابع انبساط بسته در سیستم های گرمایشی و سرمایشی آبی قابل استفاده هستند. این منابع دارای تیوب بوده و تیوب آن ها ساخت SEFA ایتالیا است. پوشش این منابع رنگ الکترواستاتیک پودری زرد است. منابع انبساط بسته مهرافروز از ستیز ۲۴ تا ۱۰۰ لیتر هم اکنون قابل سفارش هستند.

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    سازنده
    قیمت
    حجم منبع (لیتر)