کنترل هوشمند موتورخانه 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

کنترل هوشمند موتورخانه

موتورخانه قلب یک سیستم تهویه مطبوع برای هر ساختمانی است. سیستم اتوماسیون موتورخانه می‌تواند منافع زیادی برای ساکنین و مالکین ساختمان ها داشته باشد. راندمان انرژی بالاتر، هزینه کمتر تعمیر و نگهداری، کیفیت بهتر هوای داخل ساختمان و در نهایت سطح آسایش بالاتر برای افراد ساکن در ساختمان. یک سیستم اتوماسیون درست و کارآمد در موتورخانه می تواند تاثیر بالایی روی موارد ذکر شده داشته باشد.

سیستم اتوماسیون موتورخانه یا سیستم کنترل هوشمند موتورخانه، می تواند با دریافت اطلاعات از قسمت های مختلف ساختمان اعم از ترموستات های داخل فضاها یا ترمومترهای داخل موتورخانه، دستورات لازم را برای کنترل مشعل ها، پمپ ها، شیرهای قطع و وصل، شیرهای بالانس و ... صادر کند تا راندمان را تا جای ممکن بالا برده و هزینه و مصرف را تا جای ممکن پایین آورد.

سیستم اتوماسیون موتورخانه یا سیستم کنترل هوشمند موتورخانه همچنین با رصد وضعیت پارامترهای مختلف در موتورخانه وضعیت هریک از اجزا از لحاظ ایمنی را رصد کند و ایمنی لازم را برای افراد در ساختمان و خود تجهیزات فراهم آورد.

بنر موتورخانه - کنترل هوشمند موتورخانه

1

کنترل هوشمند موتورخانه

موتورخانه قلب یک سیستم تهویه مطبوع برای هر ساختمانی است. سیستم اتوماسیون موتورخانه می‌تواند منافع زیادی برای ساکنین و مالکین ساختمان ها داشته باشد. راندمان انرژی بالاتر، هزینه کمتر تعمیر و نگهداری، کیفیت بهتر هوای داخل ساختمان و در نهایت سطح آسایش بالاتر برای افراد ساکن در ساختمان. یک سیستم اتوماسیون درست و کارآمد در موتورخانه می تواند تاثیر بالایی روی موارد ذکر شده داشته باشد.

سیستم اتوماسیون موتورخانه یا سیستم کنترل هوشمند موتورخانه، می تواند با دریافت اطلاعات از قسمت های مختلف ساختمان اعم از ترموستات های داخل فضاها یا ترمومترهای داخل موتورخانه، دستورات لازم را برای کنترل مشعل ها، پمپ ها، شیرهای قطع و وصل، شیرهای بالانس و ... صادر کند تا راندمان را تا جای ممکن بالا برده و هزینه و مصرف را تا جای ممکن پایین آورد.

سیستم اتوماسیون موتورخانه یا سیستم کنترل هوشمند موتورخانه همچنین با رصد وضعیت پارامترهای مختلف در موتورخانه وضعیت هریک از اجزا از لحاظ ایمنی را رصد کند و ایمنی لازم را برای افراد در ساختمان و خود تجهیزات فراهم آورد.

بنر موتورخانه - کنترل هوشمند موتورخانه

3
بیشتر