اتوماسیون ساختمان 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

سیستم اتوماسیون ساختمان

سیستم اتوماسیون ساختمان می‌تواند منافع زیادی برای ساکنین و مالکین ساختمان ها داشته باشد. راندمان انرژی بالاتر، هزینه کمتر تعمیر و نگهداری، کیفیت بهتر هوای داخل ساختمان و در نهایت سطح آسایش بالاتر برای افراد ساکن در ساختمان. موارد زیادی وجود دارد که قبل از بکارگیری یک سیستم اتوماسیون باید از آن ها آگاهی داشته باشیم.

سیستم اتوماسیون ساختمان چیست؟


سیستم اتوماسیون ساختمان می تواند شامل موارد زیادی از اجزا ساختمان شود: سیستم گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، نور پردازی، تهویه، سیستم‌های امنیتی، آسانسورها و قسمت های دیگر. هدف اصلی این سیستم ها افزایش راندمان، کاهش مصرف، هزینه و افزایش ایمنی است. به طور کلی سیستم‌های اتوماسیون را هم برای ساختمان های نو ساز و هم برای ساختمان های موجود می توان به کار گرفت. سیستم اتوماسیون ساختمان راه درست مرکزی کردن سیستم کنترل یک ساختمان برای دستیابی به اهدافی چون بالا رفتن راندمان و کاهش مصرف است. اکثر فرآیندها بدون دخالت افراد انجام می شود و انجام امور کاملا اتوماتیک است.

بنر ۱ - سیتم اتوماسیون ساختمان

عملکرد سیستم اتوماسیون ساختمان چگونه است؟


اولین کار سیستم اتوماسیون ساختمان، کنترل گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، نور و عوامل اساسی دیگر در یک ساختمان است. سیستم اتوماسیون ساختمان همچنین افراد و مسيولین ساختمان را نسبت به ایرادهای رخ داده آگاه می‌کند. به هنوان مثال یک سیستم اتوماسیون دمای هوا را در جاهای گوناون ساختمان رصد می‌کند تا همه افراد در شرایط آسایش باشند. همچنین سیستم اتوماسیون ساختمان با استفاده از سنسورهای مختلف کیفیت هوای داخل فضاهای ساختمان با کاربری های مختلف را رصد می کند. سیستم اتوماسیون ساختمان اطلاعات لازم را برای برقراری امنیت در ساختمان توسط سیستم های امنیتی و ضد سرقت را فراهم می کند.

اجزای یک سیستم اتوماسیون ساختمان:


یک سیستم اتوماسیون ساختمان از ۵ قسمت اساسی ساخته شده است:
۱- سنسورها: این ابزارها کار رصد کردن دما، رطوبت، تعداد افراد، سطح نور و ... را انجام می دهند. سنسورها این اطلاعات را به کنترلرهای مرکزی ارسال می‌کنند.
۲- کنترلرها : مغز مرکزی سیستم‌های اتوماسیون داخلی هستند. اطلاعات را از سنسورها دریافت می‌کنند و به سیستم‌های گرمایش و سرمایش، نور و ... دستور می‌دهند تا بر اساس نیاز تغییر کنند.
۳- ابزارهای خروجی: وقتی کنترلرها دستوری را صادر می کنند وسایلی همچون رله‌ها و شیربرقی ها از این دستورات تبعیت می‌کنند تا تغییرات لازم به سیستم اعمال شود. مثلا آن ها چراغ اتاقی بی استفاده را خاموش می کنند یا وسیله تهویه مطبوع درون اتاق را قبل از رسیدن افراد روشن و بعد از رفتن آن ها خاموش می‌کنند.
۴- پروتکل‌های ارتباطی: یک سیستم اتوماسیون ساختمان از یک زبان مشخص یا پروتکل ارتباطی برای دریافت اطلاعات و اعمال دستورات بهره می برد.
۵- رابط کاربر یا user interface : در هر سیستم اتوماسیون ساختمان قسمتی وجود دارد که امکان ارتباط کاربر با سیستم را فراهم می‌کند. این قسمت رابط کاربر یا user interface  است.

اکنون در لیو تهویه:


شما ازین پس می‌توانید در سایت لیو تهویه از سیستم‌های اتوماسیون مختلف در ساختمان بازدید کرده، از ويژگی های آن‌ها آگاه شوید. قیمت بروز را مشاهده و بهترین انتخاب را برای ساختمان خود داشته باشید. در نهایت می توانید براحتی سفارش خود را ثبت کنید.


بنر ۲ - سیستم اتوماسیون ساختمان

1

سیستم اتوماسیون ساختمان

سیستم اتوماسیون ساختمان می‌تواند منافع زیادی برای ساکنین و مالکین ساختمان ها داشته باشد. راندمان انرژی بالاتر، هزینه کمتر تعمیر و نگهداری، کیفیت بهتر هوای داخل ساختمان و در نهایت سطح آسایش بالاتر برای افراد ساکن در ساختمان. موارد زیادی وجود دارد که قبل از بکارگیری یک سیستم اتوماسیون باید از آن ها آگاهی داشته باشیم.

سیستم اتوماسیون ساختمان چیست؟


سیستم اتوماسیون ساختمان می تواند شامل موارد زیادی از اجزا ساختمان شود: سیستم گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، نور پردازی، تهویه، سیستم‌های امنیتی، آسانسورها و قسمت های دیگر. هدف اصلی این سیستم ها افزایش راندمان، کاهش مصرف، هزینه و افزایش ایمنی است. به طور کلی سیستم‌های اتوماسیون را هم برای ساختمان های نو ساز و هم برای ساختمان های موجود می توان به کار گرفت. سیستم اتوماسیون ساختمان راه درست مرکزی کردن سیستم کنترل یک ساختمان برای دستیابی به اهدافی چون بالا رفتن راندمان و کاهش مصرف است. اکثر فرآیندها بدون دخالت افراد انجام می شود و انجام امور کاملا اتوماتیک است.

بنر ۱ - سیتم اتوماسیون ساختمان

عملکرد سیستم اتوماسیون ساختمان چگونه است؟


اولین کار سیستم اتوماسیون ساختمان، کنترل گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، نور و عوامل اساسی دیگر در یک ساختمان است. سیستم اتوماسیون ساختمان همچنین افراد و مسيولین ساختمان را نسبت به ایرادهای رخ داده آگاه می‌کند. به هنوان مثال یک سیستم اتوماسیون دمای هوا را در جاهای گوناون ساختمان رصد می‌کند تا همه افراد در شرایط آسایش باشند. همچنین سیستم اتوماسیون ساختمان با استفاده از سنسورهای مختلف کیفیت هوای داخل فضاهای ساختمان با کاربری های مختلف را رصد می کند. سیستم اتوماسیون ساختمان اطلاعات لازم را برای برقراری امنیت در ساختمان توسط سیستم های امنیتی و ضد سرقت را فراهم می کند.

اجزای یک سیستم اتوماسیون ساختمان:


یک سیستم اتوماسیون ساختمان از ۵ قسمت اساسی ساخته شده است:
۱- سنسورها: این ابزارها کار رصد کردن دما، رطوبت، تعداد افراد، سطح نور و ... را انجام می دهند. سنسورها این اطلاعات را به کنترلرهای مرکزی ارسال می‌کنند.
۲- کنترلرها : مغز مرکزی سیستم‌های اتوماسیون داخلی هستند. اطلاعات را از سنسورها دریافت می‌کنند و به سیستم‌های گرمایش و سرمایش، نور و ... دستور می‌دهند تا بر اساس نیاز تغییر کنند.
۳- ابزارهای خروجی: وقتی کنترلرها دستوری را صادر می کنند وسایلی همچون رله‌ها و شیربرقی ها از این دستورات تبعیت می‌کنند تا تغییرات لازم به سیستم اعمال شود. مثلا آن ها چراغ اتاقی بی استفاده را خاموش می کنند یا وسیله تهویه مطبوع درون اتاق را قبل از رسیدن افراد روشن و بعد از رفتن آن ها خاموش می‌کنند.
۴- پروتکل‌های ارتباطی: یک سیستم اتوماسیون ساختمان از یک زبان مشخص یا پروتکل ارتباطی برای دریافت اطلاعات و اعمال دستورات بهره می برد.
۵- رابط کاربر یا user interface : در هر سیستم اتوماسیون ساختمان قسمتی وجود دارد که امکان ارتباط کاربر با سیستم را فراهم می‌کند. این قسمت رابط کاربر یا user interface  است.

اکنون در لیو تهویه:


شما ازین پس می‌توانید در سایت لیو تهویه از سیستم‌های اتوماسیون مختلف در ساختمان بازدید کرده، از ويژگی های آن‌ها آگاه شوید. قیمت بروز را مشاهده و بهترین انتخاب را برای ساختمان خود داشته باشید. در نهایت می توانید براحتی سفارش خود را ثبت کنید.


بنر ۲ - سیستم اتوماسیون ساختمان

3
بیشتر