شیر رادیاتور ترموستاتیک 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

شیر ترموستاتیک رادیاتور یا به اختصار TRV شیری است که در سیستم‌های گرمایشی آبی به رادیاتورها متصل می‌شود و بوسیله آن می‌توان مستقیما میزان جریان گذر کننده از رادیاتور را بر اساس دمای دلخواه اتاق تنظیم کرد.

این شیر، می‌تواند توسط مصرف کننده روی دمای دلخواه تنظیم شود. سپس به طور اتوماتیک جریان عبوری از رادیاتور را تنظیم یا آن را قطع و وصل می‌کند. به این ترتیب کنترل دمای هر اتاق بطور جداگانه ممکن است. استفاده از این شیرها علاوه بر بالا بردن سطح آسایش افراد ساکن در ساختمان، تاثیر مناسبی روی میزان مصرف انرژی دارد.

1

شیر ترموستاتیک رادیاتور یا به اختصار TRV شیری است که در سیستم‌های گرمایشی آبی به رادیاتورها متصل می‌شود و بوسیله آن می‌توان مستقیما میزان جریان گذر کننده از رادیاتور را بر اساس دمای دلخواه اتاق تنظیم کرد.

این شیر، می‌تواند توسط مصرف کننده روی دمای دلخواه تنظیم شود. سپس به طور اتوماتیک جریان عبوری از رادیاتور را تنظیم یا آن را قطع و وصل می‌کند. به این ترتیب کنترل دمای هر اتاق بطور جداگانه ممکن است. استفاده از این شیرها علاوه بر بالا بردن سطح آسایش افراد ساکن در ساختمان، تاثیر مناسبی روی میزان مصرف انرژی دارد.

3
بیشتر