ترموستات لوله مویین 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

ترموستات دنباله دار نوعی از ترموستات های مستغرق می باشد که دماهای مختلفی در دامنه 10+ الی 300+ را سنس می کند. نام گذاری این ترموستات ها به دلیل وجود لوله مویین در ساختار آن می باشد. لوله مویی لوله ای است از جنس مس و با قطر کم و طول نسبتاً زیاد که حلقه شده و دارای ساختار فنر شکل می باشد. طول آن معمولاً بین 100 الی 400 سانتی متر و قطر آن بین 2 و 0.8 میلی متر می‌باشد.

بنر ترموستات دنباله دار

1

ترموستات دنباله دار نوعی از ترموستات های مستغرق می باشد که دماهای مختلفی در دامنه 10+ الی 300+ را سنس می کند. نام گذاری این ترموستات ها به دلیل وجود لوله مویین در ساختار آن می باشد. لوله مویی لوله ای است از جنس مس و با قطر کم و طول نسبتاً زیاد که حلقه شده و دارای ساختار فنر شکل می باشد. طول آن معمولاً بین 100 الی 400 سانتی متر و قطر آن بین 2 و 0.8 میلی متر می‌باشد.

بنر ترموستات دنباله دار

3
بیشتر
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    قیمت
    مکانیسم