لوازم جانبی موتورخانه 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

تجهیزات جانبی موتورخانه گرمایش مرکزی

برای نصب و راه اندازی موتورخانه گرمایش مرکزی، نیاز به برخی از تجهیزات جانبی می باشد. مانند ترمومتر مانومتر که یک گیج دماسنج - فشار سنج می باشد که بر روی دیگ نصب می شود. همچنین ترموستات های آگوستات که دارای انواع جداری (برای پمپ) و مستغرق (برای دیگ) می باشد. البته ما در لئو تهویه این ترموستات ها را در شاخه ابزار کنترل و زیر شاخه ترموستات قرار داده ایم. کلکتور و سایر شیر آلات مانند انواع شیر فلکه در سایزهای مختلف، از دیگر لوازم جانبی موتورخانه می باشد. در این صفحه می توانید انواع تجهیزات جانبی موتورخانه را در برندها و مدل های مختلف مشاهده و بررسی و خرید فرمایید.

1

تجهیزات جانبی موتورخانه گرمایش مرکزی

برای نصب و راه اندازی موتورخانه گرمایش مرکزی، نیاز به برخی از تجهیزات جانبی می باشد. مانند ترمومتر مانومتر که یک گیج دماسنج - فشار سنج می باشد که بر روی دیگ نصب می شود. همچنین ترموستات های آگوستات که دارای انواع جداری (برای پمپ) و مستغرق (برای دیگ) می باشد. البته ما در لئو تهویه این ترموستات ها را در شاخه ابزار کنترل و زیر شاخه ترموستات قرار داده ایم. کلکتور و سایر شیر آلات مانند انواع شیر فلکه در سایزهای مختلف، از دیگر لوازم جانبی موتورخانه می باشد. در این صفحه می توانید انواع تجهیزات جانبی موتورخانه را در برندها و مدل های مختلف مشاهده و بررسی و خرید فرمایید.

3
بیشتر