شما هم اکنون در شاخه:

آبگرمکن صنعتی

هستید.
آبگرمکن صنعتی

آبگرمکن های صنعتی در واقع یک منبع ذخیره آبگرم هستند که قابلیت اتصال به مشعل را دارا می باشند. از آبگرمکن های صنعتی می توان در کارگاه ها، کارخانجات کوچک، کارواش ها و ... استفاده کرد. شما می توانید در این صفحه انواع آبگرمکن صنعتی را در مدل ها و ظرفیت های مختلف بررسی و خرید نمایید.

آبگرمکن صنعتی12 محصول وجود دارد
نمایش 1 - 12 از 12 آیتم
 • در دو مدل مختلف با ضخامت ورق 4 و 5 میلیمتر قابلیت اتصال به انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز یکسال گارانتی

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید
  تحویل 48 ساعت پس از سفارش ساخت
 • در دو مدل مختلف با ضخامت ورق 4 و 5 میلیمتر قابلیت اتصال به انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز یکسال گارانتی

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید
  تحویل 48 ساعت پس از سفارش ساخت
 • در دو مدل مختلف با ضخامت ورق 4 و 5 و 6 میلیمتر قابلیت اتصال به انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز یکسال گارانتی

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید
  تحویل 48 ساعت پس از سفارش ساخت
 • در دو مدل مختلف با ضخامت ورق 4 و 5 و 6 میلیمتر قابلیت اتصال به انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز یکسال گارانتی

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید
  تحویل 48 ساعت پس از سفارش ساخت
 • در دو مدل مختلف با ضخامت ورق 4 و 5 و 6 میلیمتر قابلیت اتصال به انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز یکسال گارانتی

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید
  تحویل 48 ساعت پس از سفارش ساخت
 • در دو مدل مختلف با ضخامت ورق 4 و 5 و 6 میلیمتر قابلیت اتصال به انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز یکسال گارانتی

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید
  تحویل 48 ساعت پس از سفارش ساخت
 • در دو مدل مختلف با ضخامت ورق 4 و 5 و 6 میلیمتر قابلیت اتصال به انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز یکسال گارانتی

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید
  تحویل 48 ساعت پس از سفارش ساخت
 • در دو مدل مختلف با ضخامت ورق  5 و 6 میلیمتر قابلیت اتصال به انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز یکسال گارانتی

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید
  تحویل 48 ساعت پس از سفارش ساخت
 • در دو مدل مختلف با ضخامت ورق  5 و 6 میلیمتر قابلیت اتصال به انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز یکسال گارانتی

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید
  تحویل 48 ساعت پس از سفارش ساخت
 • در دو مدل مختلف با ضخامت ورق  5 و 6 میلیمتر قابلیت اتصال به انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز یکسال گارانتی

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید
  تحویل 48 ساعت پس از سفارش ساخت
 • در دو مدل مختلف با ضخامت ورق  5 و 6 میلیمتر قابلیت اتصال به انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز یکسال گارانتی

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید
  تحویل 48 ساعت پس از سفارش ساخت
 • در دو مدل مختلف با ضخامت ورق  5 و 6 میلیمتر قابلیت اتصال به انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز یکسال گارانتی

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید
  تحویل 48 ساعت پس از سفارش ساخت
نمایش 1 - 12 از 12 آیتم