هیتر سونا 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

گرمای مورد نیاز در هر دو نوع سونا، یعنی سونای خشک و سونای بخار با استفاده از دستگاهی بنام هیتر سونا تأمین می شود. هیتر سونا بخارا را با نام هایی مانند بخارساز و یا دیگ بخار سونا نیز می شناسند.  هیترهای سونا بر اساس منبع انرژی، در دو نوع هیتر برقی سونا و هیتر گازی سونا موجود می باشند. در هیترهای برقی سونا، انرژی الکتریکی با استفاده از المنت های م...

1

گرمای مورد نیاز در هر دو نوع سونا، یعنی سونای خشک و سونای بخار با استفاده از دستگاهی بنام هیتر سونا تأمین می شود. هیتر سونا بخارا را با نام هایی مانند بخارساز و یا دیگ بخار سونا نیز می شناسند.  هیترهای سونا بر اساس منبع انرژی، در دو نوع هیتر برقی سونا و هیتر گازی سونا موجود می باشند. در هیترهای برقی سونا، انرژی الکتریکی با استفاده از المنت های مخصوص تولید گرما می کند. هیتر گازی سونا نیز شامل یک کوره به همراه مشعل با سوخت گاز یا گازوئیل بوده که با استفاده از انرژی سوخت های فسیلی، گرما تولید می کند. شما می توانید در این بخش انواع هیتر سونا را مشاهده، بررسی و خرید نمایید.

3
بیشتر