لیست محصولات این تولید کننده ساحل صنعت

ساحل صنعت تولید کننده انواع دیگ های آب گرم، داغ و بخار است.

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • مناسب استخر، بدون نیاز به مبدل حرارتی دو پاس فشار کاری 2 bar قابل اتصال به انواع مشعل های گازی و گازوئیلی 3 سال گارانتی 6 سال خدمات پس از فروش مدل نرمال ظرفیت حرارتی 300000 kcal/hr

  675,000,000 ریال سفارشی، تحویل 10 روزه
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  سفارشی، تحویل 10 روزه
 • مناسب استخر، بدون نیاز به مبدل حرارتی دو پاس فشار کاری 2 bar قابل اتصال به انواع مشعل های گازی و گازوئیلی 3 سال گارانتی 6 سال خدمات پس از فروش مدل نرمال ظرفیت حرارتی 250000 kcal/hr

  577,000,000 ریال سفارشی، تحویل 10 روزه
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  سفارشی، تحویل 10 روزه
 • مناسب استخر، بدون نیاز به مبدل حرارتی دو پاس فشار کاری 2 bar قابل اتصال به انواع مشعل های گازی و گازوئیلی 3 سال گارانتی 6 سال خدمات پس از فروش مدل نرمال ظرفیت حرارتی 200000 kcal/hr

  480,000,000 ریال سفارشی، تحویل 10 روزه
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  سفارشی، تحویل 10 روزه
 • دو پاس فشار کاری 2 bar قابل اتصال به انواع مشعل های گازی و گازوئیلی ۳ سال گارانتی ۶ سال خدمات پس از فروش مدل نرمال ظرفیت حرارتی ۳۰۰۰۰۰ kcal/hr

  476,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دو پاس فشار کاری 2 bar قابل اتصال به انواع مشعل های گازی و گازوئیلی ۳ سال گارانتی ۶ سال خدمات پس از فروش مدل نرمال ظرفیت حرارتی ۲۵۰۰۰۰ kcal/hr

  440,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مناسب استخر، بدون نیاز به مبدل حرارتی دو پاس فشار کاری 2 bar قابل اتصال به انواع مشعل های گازی و گازوئیلی 3 سال گارانتی 6 سال خدمات پس از فروش مدل نرمال ظرفیت حرارتی 175000 kcal/hr

  403,000,000 ریال سفارشی، تحویل 10 روزه
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  سفارشی، تحویل 10 روزه
 • دو پاس فشار کاری 2 bar قابل اتصال به انواع مشعل های گازی و گازوئیلی ۳ سال گارانتی ۶ سال خدمات پس از فروش مدل نرمال ظرفیت حرارتی ۲۰۰۰۰۰ kcal/hr

  392,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مناسب استخر، بدون نیاز به مبدل حرارتی دو پاس فشار کاری 2 bar قابل اتصال به انواع مشعل های گازی و گازوئیلی 3 سال گارانتی 6 سال خدمات پس از فروش مدل نرمال ظرفیت حرارتی 150000 kcal/hr

  375,000,000 ریال سفارشی، تحویل 10 روزه
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  سفارشی، تحویل 10 روزه
 • دو پاس فشار کاری 2 bar قابل اتصال به انواع مشعل های گازی و گازوئیلی ۳ سال گارانتی ۶ سال خدمات پس از فروش مدل نرمال ظرفیت حرارتی ۱۷۵۰۰۰ kcal/hr

  345,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مناسب استخر، بدون نیاز به مبدل حرارتی دو پاس فشار کاری 2 bar قابل اتصال به انواع مشعل های گازی و گازوئیلی 3 سال گارانتی 6 سال خدمات پس از فروش مدل نرمال ظرفیت حرارتی 135000 kcal/hr

  333,000,000 ریال سفارشی، تحویل 10 روزه
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  سفارشی، تحویل 10 روزه
 • مناسب استخر، بدون نیاز به مبدل حرارتی دو پاس فشار کاری 2 bar قابل اتصال به انواع مشعل های گازی و گازوئیلی 3 سال گارانتی 6 سال خدمات پس از فروش مدل نرمال ظرفیت حرارتی 120000 kcal/hr

  290,000,000 ریال سفارشی، تحویل 10 روزه
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  سفارشی، تحویل 10 روزه
 • دو پاس فشار کاری 2 bar قابل اتصال به انواع مشعل های گازی و گازوئیلی ۳ سال گارانتی ۶ سال خدمات پس از فروش مدل نرمال ظرفیت حرارتی ۱۵۰۰۰۰ kcal/hr

  275,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف